Informatie (2)

Vervolg van de diverse activiteiten van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

6. De Sleutelpost

De Sleutelpost is een blad met verenigingsnieuws en interessante filatelistische artikelen. Het wordt u vier keer per jaar gratis toegezonden.

Ieder lid heeft het recht om één keer per jaar een gratis advertentie in dit blad te plaatsen.

7. Uitlening

Leden kunnen gratis de Michel-catalogus of de optische watermerkzoeker in bruikleen krijgen.

Ook is het mogelijk om boeken te lenen uit de Bondsbibliotheek.

8. Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.
Voor het jaar 2015 bedraagt de contributie € 37,50, als u voor 1 januari betaalt, doet u mee met de gratis verloting van waardebonnen.
Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u natuurlijk een evenredig deel van dit bedrag.

Alleen bij toetreding vragen wij u een bijdrage voor het reglement en entreegeld van € 3,40.
Bij deelname aan de rondzenddienst moet € 3,60 statiegeld voor het nummer- stempel worden betaald.

De vereniging kent ook gezinsleden. Als de hoofdbewoner lid is van de vereniging, kan een medebewoner gezinslid worden voor slechts € 6,50
Dit gezinslid heeft dezelfde rechten (en plichten) als een gewoon lid.
Het gezinslid ontvangt echter geen Maandblad en geen Sleutelpost en kan niet van de Bondsfaciliteiten gebruik maken.

9. Adviescommissie

De vereniging heeft een Adviescommissie.
Leden, en verwanten van overleden leden, kunnen een beroep doen op de ervaring van deze commissie en advies krijgen bij het geheel of gedeeltelijk verkopen van een postzegelverzameling.

10. Afdeling Jeugd

De vereniging heeft sinds 2003 weer een afdeling voor de jeugd.
Kinderen van de basisschool of iets ouder kunnen voor maar € 5,50 per jaar kennis maken met een boeiende vrijetijdsbesteding.
ATTENTIE: door het beperkt aantal jeugdleden is de Jeugdafdeling tijdelijk op non-actief gesteld. Maar uw (klein-)kinderen zijn natuurlijk van harte welkom.
Vraag om inlichtingen bij onze secretaris (zie hieronder).

 


Aanmelden?
Meer informatie?
Mail ons

of download hier het
aanmeldingsformulier.


voorzitter:

secretaris:

penningmeester:


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op
zondag, 20-12-2015.