Informatie (1)

De Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars

is een vereniging, die tot doel heeft de filatelie in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Hierna vindt u diverse activiteiten van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

1. Bijeenkomsten

Onze bijeenkomst houden wij tien keer per jaar in het restaurant
'de Lepelaar', Apollotoren 2 te Leiden, op elke vierde maandag van de maand (alleen in juni en december is het de derde maandag).
In juli en augustus is er geen bijeenkomst.
De zaal is om 19.45 uur open en kunt u de veilingkavels bekijken.
De bijeenkomst begint 20.15 uur.
Na het huishoudelijk deel is er de postzegelveiling; daarvoor en daarna heeft u de gelegenheid om postzegels te ruilen.
Op alle bijeenkomsten is er een gratis verloting; soms een dialezing of een beamer-presentatie en meestal een filatelistische quiz.
Kijk daarvoor naar de agenda.

2. Veilingen

Naast de veiling op de bijeenkomst is er, omstreeks de Kerstdagen, een schriftelijke veiling.
Voor alle veilingen kunt u ook zelf uw kavels inleveren bij de veilingmeesters. Kavelmapjes zijn verkrijgbaar bij de veilingmeester.
Zo kunt u voor uw overtollig materiaal nog een aardige prijs maken.

1. Rondzenddienst

Per seizoen (september t/m mei) worden er aan alle deelnemers van de rondzenddienst ▒ 15 tassen toegezonden met rondzendboekjes. Hieruit kunt u tegen redelijke prijzen postzegels en ander filatelistisch materiaal kopen.
Na inschrijving als lid ontvangt u het hiervoor nodige formulier van het secretariaat.
Ook kunt u zelf boekjes maken en bij de administrateur inleveren.
Zo kunt u uw doubletten (dubbel materiaal) verkopen.
De boekjes die u ervoor nodig hebt, zijn bij de administrateur tegen betaling verkrijgbaar.

4. Grote gratis verloting

Eenmaal per jaar, in januari, wordt er een gratis verloting gehouden, waaraan alle leden deelnemen, die voor 1 januari hun contributie voor het komende jaar hebben betaald.

5. Maandblad voor Filatelie

Ieder lid krijgt elf maal per jaar gratis het Nederlands Maandblad voor Filatelie toegezonden. De prijs van het abonnement voor niet-leden bedraagt bijna net zoveel als het lidmaatschap van onze vereniging.
Alleen al om deze reden is het aantrekkelijk om lid te zijn van onze vereniging.
Dit maandblad bevat ge´llustreerde vaste rubrieken over de volgende onderwerpen: Nederland, nieuwe uitgiften in de wereld, poststukken, postzegelboekjes, afstempelingen en thematisch verzamelen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op
zondag, 20-12-2015.